Oto prelegenci V Międzynarodowej Konferencji Instytutu Łączności

konferencja instytutu łączności

Już 9 grudnia rozpocznie się doroczna Międzynarodowa Konferencja Instytutu Łączności. O zagadnieniach związanych z siecią 5G, polem elektromagnetycznym oraz szeroko pojętej dezinformacji opowiedzą bardzo ciekawi prelegenci. Przedstawiamy sylwetki niektórych z nich.

Prelegenci I dnia V Międzynarodowej Konferencji Instytutu Łączności

I dnia, który poświęcony będzie zagadnieniom związanym z ruchami antykomórkowymi, weryfikacją fałszywych informacji oraz dezinformacji związaną m.in. z sieciami 5G oraz również COVID-19, wśród prelegentów pojawią się:

  • dr hab. inż. Sławomir  Hausman – kierownik Zakładu Telekomunikacji i profesorem na Politechnice Łódzkiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują systemy radiokomunikacyjne, w tym 5G i 6G, sieci typu Wireless Body Area Network, systemy lokalizacji wewnątrzbudynkowej, ewolucyjne metody optymalizacji, uczenie maszynowe, metamateriały elektromagnetyczne oraz odziaływanie fal radiowych na ludzi. Był liderem/głównym wykonawcą lub konsultantem w licznych projektach dla firm sektora ICT oraz elektroenergetyki. Opracował i prowadzi kilkanaście wykładów na Politechnice Łódzkiej oraz na Università degli Studi di Pavia we Włoszech z zakresu telekomunikacji, teorii pola oraz przetwarzania sygnałów.
  • Andrzej Kozłowski – Redaktor naczelny portalu CyberDefence24.pl. Doktor nauk politycznych. Prowadzi wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Collegium Civitas z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa. Uczestnik programu IV LP Departamentu Stanu.
  • Wiktor Świetlik – Dziennikarz, publicysta i nauczyciel akademicki. W przeszłości kierował Centrum Monitoringu Wolności Prasy i Trzecim Programem Polskiego Radia. Współpracował m.in. z Faktem, Rzeczpospolitą, Wprost, BusinessWeekiem, Super Expressem, Sieci, TVP, TVP Historia, Superstacją, Polskim Radiem i Radiem Wnet. Brał udział w opracowywaniu i koordynacji projektu #Fakehunter wdrożonego przez PAP i GovTech.
  • Kinga Graczyk – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia politolog-dziennikarz, przez lata związana m.in. z Życiem, Metrem, Super Expressem i Faktem, gdzie zajmowała się sprawami społecznymi i polityką oraz sportem. Współtwórca dwóch sezonów serialu dokumentalnego „7 Grzechów” w TTV. Po zmianie branży, kierowała departamentem komunikacji w jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców – Pracodawcach RP. Od ponad 4 lat urzędnik – KPRM – MC – początkowo w zespole prasowym, obecnie w Departamencie Telekomunikacji, gdzie koordynuje komunikację dotyczącą 5G i promieniowania elektromagnetycznego oraz zwalczania dezinformacji.
  • Stephan Lewandowsky – Stephan Lewandowsky jest naukowcem zajmującym się kognitywistyką na Uniwersytecie w Bristolu. Zajmuje się przede wszystkim następującymi problemami – reakcjami ludzi na dezinformację i propagandę oraz to, jak poprawki wpływają na naszą pamięć, odrzucaniem przez ludzi ugruntowanych faktów naukowych, takich jak zmiany klimatu czy skuteczność szczepień, potencjalnym konfliktem między ludzkim poznaniem a fizyką globalnych zmian klimatycznych, który doprowadził do wspólnych badań w dziedzinie klimatologii i modelowania klimatu. 
  • Anneli Ahonen – Szefowa Europejskiej Grupy Zadaniowej ds. Zewnętrznych Służb Działań Wschodnich Stratcom, zespołu EEAS (European Union External Action Service), która zajmuje się dezinformacją z kierunku rosyjskiego poprzez proaktywną komunikację na stronie EUvsDisinfo.eu. Przed dołączeniem do Stratcom w 2017 r., Ahonen pracowała przez 8 lat jako zagraniczny korespondent w Peterburgu, zajmując się m.in. działalnością petersburskiej farmy trolli w jej początkowych latach działania.

Czytaj też: V Międzynarodowa Konferencja Instytutu Łączności. Ruszają zapisy

Prelegenci II dnia V Międzynarodowej Konferencji Instytutu Łączności

Oto prelegenci V Międzynarodowej Konferencji Instytutu Łączności

Drugiego dnia prelegenci będą prowadzić wykłady i dyskusji poświęcone sieciom 5G, w tym ich budowie i projektowaniu oraz zagadnieniom związanym z polem elektromagnetycznym. Takim jak dokonywanie pomiarów oraz ich wpływ na człowieka. Wśród prelegentów II dnia Konferencji znajdują się:

  • mgr inż. Rafał Pawlak – Kierownik Zakładu Badań Systemów i Urządzeń oraz Kierownik ds. technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z badaniami urządzeń radiowych w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw radiowych, w tym aktualnie obowiązującej 2014/53/UE (RED). Dwudziestoletnie doświadczenie pomiarowe w dziedzinie radiokomunikacji. Autor wielu artykułów oraz prezentacji. Prelegent licznych  konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych tematyce badań i ocen zgodności urządzeń radiowych, technice antenowej i pomiarom pól elektromagnetycznych (PEM). Członek Komitetu Technicznego nr 183 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współpracuje jako ekspert z Polskim Centrum Akredytacji. Od 2016 r. zaangażowany w kampanie pomiarowe PEM na obszarze całej Polski z wykorzystaniem metodyki selektywnej oraz uruchomienie pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM.
  • dr hab. Grzegorz Tatoń – Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją fizyka medyczna – komputerowa. Uzyskał doktorat z fizyki na tym samym Wydziale w Zakładzie Fizyki Jądrowej. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Zakładu Biofizyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Od kilku lat zajmuje się problemami związanymi z wpływem pól elektromagnetycznych z zakresu częstotliwości radiowych na zdrowie. Współautor raportu opracowanego w 2016 r. (i jego aktualizacji w 2018 r.) pt. „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej” (Rokita E, Tatoń G, Grudzień 2016). Raport jest publikowany na stronach Ministerstwa Cyfryzacji i Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Współautor opracowania „Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G”, Łukasz Lamża (red), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019, ISBN 978-83-916146-5-5.
  • dr Dariusz Leszczyński – Posiada dwa doktoraty: z biologii molekularnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i biochemii (Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii). Przez prawie 22 lata (1992-2013) pracował w fińskim Urzędzie ds. Promieniowania i Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając za badania nad biologicznymi i zdrowotnymi skutkami promieniowania niejonizującego. W latach 2003-2007 był kierownikiem Laboratorium Biologii Radiacyjnej, a w latach 2000-2013 profesorem na uczelni. Był także gościem na wielu uczelniach: w latach 1997-1999 był adiunktem w Harvard Medical School, w latach 2006-2009 – u profesora Guangbiao w Zhejiang University School of Medicine w Hangzhou w Chinach, a w latach 2012-2013 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Technicznym w Swinburne w Melbourne w Australii. Uznany na całym świecie ekspert w dziedzinie biologicznych i zdrowotnych skutków promieniowania emitowanego przez urządzenia do komunikacji bezprzewodowej. W tym charakterze zeznawał w 2009 r. przed Komisją Senatu USA, w 2015 r. przed Komisją Kanadyjskiej Izby Gmin, a w 2014 r. doradzał Ministrowi Zdrowia Indii.  W 2011 r. był jednym z 30 ekspertów zaproszonych przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, którzy sklasyfikowali promieniowanie z telefonów komórkowych jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi.

Czytaj też: Kolejne miasto bez 5G i Wi-Fi w szkołach? Mielec chce być jak Kraśnik

Pełną listę prelegentów znajdziecie pod tym adresem. Z kolei agenda konferencji znajduje się tutaj.

Relacja z Konferencji na WhatNext.pl

Oto prelegenci V Międzynarodowej Konferencji Instytutu Łączności

Przebieg konferencji będziemy na bieżąco relacjonować na WhatNext.pl. Znajdziecie u nas obszerny opis wydarzeń, jak również artykuły z nią powiązane. W planach mamy m.in. relację z bardzo ciekawych pomiarów pola elektromagnetycznego.

Nie zapomnijcie zarejestrować się na stronie internetowej, aby móc na żywo śledzić wydarzenia w trakcie konferencji.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News