WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ

W jaki sposób powinniśmy wykorzystywać fosfor, aby uniknąć klęski głodu?

W jaki sposób powinniśmy wykorzystywać fosfor, aby uniknąć klęski głodu?

Fosfor jest niezbędnym minerałem do uprawy żywności, ale badania sugerują, że jest on wydobywany w sposób niezrównoważony. Jeśli rezerwy będą niskie, produkcja żywności będzie ograniczona, a klęska głodu – bardziej prawdopodobna. Naukowcy zastanawiają się, w jaki sposób chronić tego typu zasoby. 

Fosforany występują na całej planecie, ale nie podlegają recyklingowi. Z tego względu autorzy badania stworzyli modele, które pokazują, w jaki sposób pewne zmiany w zachowaniu ludzi mogą poprawić ochronę tych związków chemicznych. W efekcie mogłoby to pomóc w utrzymaniu światowej produkcji żywności.

Czytaj też: Rolnictwo ekologiczne ma negatywny wpływ na środowisko

W przeszłości obieg fosforu był praktycznie zamknięty: rośliny były spożywane przez ludzi i zwierzęta gospodarskie, a ich odchody były wykorzystywane jako naturalne nawozy do ponownej uprawy roślin. Obecnie cykl jest jednak naruszony. Każdego roku skały fosforanowe są wydobywane i przekształcane w nawóz. Podczas nawożenia oraz innych etapów część fosforanów „ucieka” z obiegu i trafia m.in. do mórz oraz oceanów. Model doprowadził badaczy do kilku wniosków:

  • Konieczna jest hodowla zwierząt, które spożywają mniejsze ilości pasz (do produkcji których potrzebne są fosforany). Należą do nich choćby drób oraz wieprzowina
  • Paradoksalnie ograniczenie spożycia mięsa mogłoby zwiększyć zużycie fosforanów ze względu na konieczność wykorzystania nawozów
  • Zmniejszenie ilości marnowanej przez nas żywności jest około 80 razy skuteczniejsze w ochronie fosforu niż recykling samych odpadów
  • Nawet poddanie 100% fosforu recyklingowi zmniejszy jego wydobycie o zaledwie 16 procent. Z tego powodu trzeba się skupić przede wszystkim na zmniejszeniu zużycia
  • Gdyby świat miał się opierać na fosforze pochodzącym z innych źródeł niż wydobycie, udałoby się wyżywić zaledwie 1/3 populacji

Mimo to niektórzy naukowcy uważają, że zasoby fosforu są na tyle duże, by wyżywić ludzkość przez kilka kolejnych stuleci.

[Źródło: phys.org; grafika: Stevens Institute of Technology]

Czytaj też: Nawadnianie kropelkowe powinno być przyszłością rolnictwa