Reklama

W jaki sposób sztuczna inteligencja może przynieść korzyści społeczeństwu?

Spółka PAI (Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society) zyskała wsparcie od firmy Samsung. Współpraca ma na celu znalezienie sposobów na zmaksymalizowanie społecznych korzyści płynących z używania sztucznej inteligencji.

Organizacja zajmuje się opracowywaniem najlepszych praktyk między w oparciu o ich przejrzystość, bezpieczeństwo, prywatność, wartości oraz etykę. PAI ma również na swoim koncie zobowiązanie do pogłębiania wiedzy na temat sztucznej inteligencji. Jej przedstawiciele stanowią zaufaną grupę ekspertów ds. wdrażania koegzystencji społeczeństwa z systemami komputerowymi.

Oprócz strony biznesowej, grupa stara się również sprawdzić, w jaki sposób sztuczna inteligencja może lepiej służyć ludności świata. PAI prowadzi grupy robocze w sześciu głównych obszarach badawczych. Chodzi m.in. o wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo czy gospodarkę. PAI ma ponad 70 organizacji partnerskich, w tym największe światowe firmy technologiczne i uniwersytety zainteresowane wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niedawno do tej grupy dołączył Samsung. Południowokoreańska firma należy do grupy roboczej zwanej Collaboration Between People and AI Systems.

Ponadto Samsung będzie uczestniczył w badaniach dotyczących bezpieczeństwa, przejrzystości i społecznych i ekonomicznych skutków wykorzystania sztucznej inteligencji. Według Seunghwan Cho, który pełni funkcję wiceprezesa działu badań, Samsung będzie starał się usprawnić stały rozwój sztucznej inteligencji i opracować najlepsze rozwiązania w zakresie tego typu technologii.

[Źródło: digitaljournal.com]

Czytaj też: Obecnie 700000 ludzi szkoli sztuczną inteligencje w Hive