WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Wiemy, jak pożary w Amazonii wpływają na topnienie lodowców

Pożary w lasach deszczowych Amazonii mogą zwiększać tempo topnienia lodowców andyjskich. Konsekwencje tego zjawiska mogą być zgubne dla dziesiątek milionów ludzi.

Kilka miesięcy temu świat obiegły zdjęcia amazońskich lasów pogrążonych w ogniu. Ze względu na międzynarodowe naciski, brazylijski rząd zaangażował do walki z kataklizmem wojsko. Straty są jednak ogromne. Co gorsza, pożary są wywoływane celowo, często przez rolników oczyszczających grunty pod wypas zwierząt bądź uprawy.

Zespół badaczy z Brazylii badał wpływ, jaki dym z pożarów może mieć na lodowce występujące w Andach . W oparciu o obserwacje i modele komputerowe dotyczące pożarów w latach 2007-2010 naukowcy stwierdzili, że aerozole pochodzące ze spalania mogą zwiększać topnienie lodowców poprzez… zmianę ich barwy na ciemniejszą. Tego typu zanieczyszczenia zmniejszają zdolność lodowca do odbijania światła słonecznego nawet o 14 procent.

Ponad 75 milionów ludzi korzysta z wody z lodowców andyjskich. Oznacza to, że topnienie sezonowe ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia w żywność. Szybsze topnienie może zatem skrócić okresy uprawy, ograniczyć dostawy wody pitnej i ostatecznie doprowadzić do konfliktów o kurczące się zasoby.

Co więcej, prawdopodobnie istnieje związek pomiędzy wylesianiem, którego dokonuje się, aby uprawiać rośliny lub hodować bydło, a topieniem lodowca, w miarę jak rośnie światowy popyt na żywność. Analizy prowadzone we wrześniu sugerują, że lodowce tracą 280 miliardów ton lodu rocznie.

ŹRÓDŁO: phys.org