Co jakiś czas słyszy się o nowych, przełomowych rodzajach szczepionek. Tym razem naukowcy z MIT opracowali nowe szczepionki, które mogą zostać wykonane w ciągu tygodnia i mogą zostać szybko wykorzystane przeciwko nowym epidemiom.

Szczepionka składa się z matrycowego RNA (mRNA), który może zostać wykorzystany do kodowania każdego białka wirusowego, bakteryjnego czy pasożytniczego. Takie molekuły pakuje się do cząsteczki, która dostarcza RNA do komórki gdzie ulega ona translacji do białka, które zaś wywołuje odpowiedź immunologiczną gospodarza. Oprócz walki z chorobami zakaźnymi naukowcy próbują w ten sam sposób walczyć z nowotworami.

Zwykłe szczepionki zazwyczaj posiadają inaktywowane postacie wirusów czy innych patogenów. Stworzenie ich zajmuje dużo czasu a dla niektórych chorób stworzenie szczepionki okazuje się być zbyt niebezpieczne. Inny rodzaj wykorzystuje białka wytwarzane przez mikroorganizmy, jednakże często odpowiedź immunologiczna jest za słaba. Szczepionki RNA są świetne bowiem zmuszają komórki gospodarza do produkcji wielu białek, które one kodują. Wywołuje to mocną odpowiedź immunologiczną.

Od 30 lat istnieje już taka idea szczepionki, jednakże z wielu przyczyn okazywało się to niemożliwe do zrobienia. Naukowcy z MRI wykorzystali dendrymer do pakowania do niego RNA. Jego zaletą jest posiadanie dodatniego ładunku co pozwala na stworzenia mocnego powiązania z RNA, które naładowane jest ujemnie. Średnica takiej gotowej szczepionki wynosi 150 nm co pozwala na wykorzystanie białek powierzchniowych do przepuszczenia substancji przez błonę komórkową.

Zastosowań takiej szczepionki jest wiele. Dzięki szybkiemu czasowi produkcji może ona zostać wykorzystana do walki z grypą, dla której stworzenie zwykłej szczepionki trwa miesiące. Oznacza to, że gdyby nagle pojawił się się nowy szczep, np. H1N1, to można by szybko z nim walczyć. Aktualnie naukowcy planują założyć firmę i udzielać licencji na wytwarzanie tego typu prewencji. Oprócz tego pracują oni nad szczepionkami na raka. Chcą oni zwalczać geny, które obecne są podczas rozwoju embrionalnego dzięki czemu będzie można zwalczyć między innymi niedrobnokomórkowego raka płuc.

Źródło: http://phys.org

 

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej