WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Zmiany klimatu drastycznie zmniejszają liczebność salamander

Nowe badania sugerują, że zmienność przepływu wody spowodowana zmianami klimatu negatywnie wpłynie na liczebność salamander. 

Naukowcy obserwowali funkcjonowanie salamander z gatunku Gyrinophilus porphyriticus, które zamieszkiwały strumienie w New Hampshire. Występują tam ciągłe wahania pod względem ilości wody spowodowane zmianami klimatu. Autorzy badania odkryli, że zmienność przepływu strumieni może prowadzić do śmierci salamander podczas ich metamorfozy w dorosłe osobniki.

Zwiększenie zmienności środowiskowej może być szczególnie trudne dla gatunków przechodzących tego typu “metamorfozy” – dotyczy to wielu gatunków owadów i płazów.

Czytaj też: Znamy wpływ zmian klimatu na zbiory bananów

Korzystając z 20-letniego zestawu danych dotyczących New Hampshire, naukowcy wykazali, że liczebność dorosłych salamander Gyrinophilus porphyriticus spadła o około 50% od 1999 roku. Ale nie zaobserwowano tego trendu w kwestii liczebności larw. Następnie naukowcy zbadali, czy zmienność przepływu strumienia w Merrill Brook oraz strumieni w pobliskim lesie wpłynęła na przeżywalność w okresie metamorfozy salamander od larw do dorosłych osobników. Badacze odkryli, że mniej salamander przeżyło metamorfozę w latach, kiedy zmienność przepływu wody była wysoka, co doprowadziło do spadku populacji dorosłych osobników.

Tego typu obserwacje pokazują, jak duże może być wpływ zmian klimatu na najbardziej czułe ekosystemy oraz zamieszkujące je gatunki.

[Źródło: phys.org; grafika: Ryan Wagner]

Czytaj też: Niedźwiedzie jaskiniowe wyginęły przez ludzi a nie zmiany klimatu