Rekin z dziwacznymi płetwami to coś, co musicie zobaczyć

paleontologia

Aquilolamna milarcae zamieszkiwał Ziemię ok. 93 milionów lat temu i wyglądał niczym połączenie rekina z płaszczką. Ze względu na jego nietypowe płetwy określa się go również mianem orła.

Rozpiętość tych płetw u badanego osobnika wynosiła ok. 1,9 metra, co jest szczególnie zaskakujące, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, iż miał on 1,65 metra długości. I choć wizualizacje przedstawiające rekina sprzed 93 milionów lat przywodzą na myśl groźnego i przerażającego osobnika, to najwyraźniej żywił się on fitoplanktonem lub innymi drobnymi organizmami.

Czytaj też: Rekin sprzed 370 mln lat wykorzystywał do polowania niezwykły mechanizm

A. milarcae pojawił się na Ziemi około 93 milionów lat temu. Uważa się, że część cech przedstawicieli tego gatunku było takich samych, jak w przypadku współcześnie żyjących rekinów. Chodzi m.in. o płetwę ogonową i płat górny. Pod względem anatomicznym ówczesne osobniki przypominały połączenie rekinów i płaszczek.

Rekin z gatunku Aquilolamna milarcae posiadał płetwy dłuższe niż jego ciało

Zanim udało się zidentyfikować oraz szczegółowo przebadać opisywany gatunek, naukowcy sądzili, iż w okresie kredy w wodach pokrywających naszą planetę istniała tylko jedna rodzina organizmów żywiących się dzięki filtrowaniu planktonu: pachycormidae. Była to wymarła już grupa dużych ryb kostnoszkieletowych.