Jak walczyć ze skutkami zanieczyszczenia powietrza? Pomocna może być aspiryna

Badanie przeprowadzone na grupie ok. tysiąca osób wykazało, że starsi mężczyźni przyjmujący leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna, mogą być chronieni przed niektórymi ze skutków życia w zanieczyszczonym środowisku.

Oddychanie powietrzem zawierającym nawet niewielkie stężenia pyłów i czarnego węgla może prowadzić do gorszego działania funkcji poznawczych w krótkoterminowych okresach. Autorzy badania nie znaleźli dowodów na występowanie bezpośredniego związku między aspiryną a jej wpływem na funkcjonowanie mózgu, ale osoby z grupy, która przyjmowała niesteroidowe leki przeciwzapalne uzyskały znacznie lepsze wyniki w testach mierzących pamięć, koncentrację i zdolność do wykonywania poleceń.

Czytaj też: Niekorzystny wpływ aspiryny przeważa nad jej zaletami

Artykuł w tej sprawie, opublikowany na łamach Nature Aging, sugeruje, iż aspiryna ogranicza stany zapalne w mózgu, które mogą stać się przewlekłe, jeśli zanieczyszczenie powietrza będzie poważne. Autorzy przyznają jednak, że nadal jest to tylko hipoteza, ponieważ krótkoterminowy wpływ zanieczyszczeń powietrza na kondycję zdrowotną nie jest do końca poznany. Konieczne będzie przeprowadzenie randomizowanych badań klinicznych na większej grupie osób, aby dowiedzieć się, czy niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą faktycznie łagodzić tego typu symptomy.

Aspiryna wydaje się korzystnie wpływać na osoby oddychające zanieczyszczonym powietrzem

Należy również mieć na uwadze, że aspiryny nie można spożywać niczym cukierków – jest to środek prowadzący do występowania skutków ubocznych, m.in. w postaci krwotoków. Poprzednie badania wykazały, że długotrwały kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do zmniejszenia objętości mózgu, powodując uszkodzenia podobne do choroby Alzheimera i rozwoju demencji.

Nowe analizy sugerują natomiast, że wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza, z którym miała kontakt badana osoba na miesiąc przed badaniem, wiązało się z osiąganiem przez nią gorszych wyników w zakresie zapamiętywania liczb i słów oraz tzw. płynności werbalnej. Szczególnie interesujący wydaje się fakt, że taka zależność występowała nawet, gdy ilość zanieczyszczeń spadała poniżej poziomu uznawanego przez ekspertów za szkodliwy dla zdrowia.

Czytaj też: Chińczycy fałszują dane. Chodzi o zanieczyszczenie powietrza

Sama aspiryna nie pomaga w leczeniu Alzheimera ani demencji, lecz w tym przypadku wydaje się pomagać w poprawie krótkoterminowego funkcjonowania mózgu. Z zebranych przez naukowców danych wynika, że osoby, które nie brały żadnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych były o 128 procent bardziej narażone na uzyskanie słabych wyników w testach przesiewowych na demencję. Z kolei osoby biorące takie leki były tylko o 44% bardziej narażone, jeśli porównać je z resztą społeczeństwa.