WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Astronomowie badają gromadę kulistą Terzan 9

Wykorzystując Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), międzynarodowy zespół astronomów zbadał Terzan 9 – jedną z najbardziej centralnych gromad kulistych w Drodze Mlecznej. Wyniki badania dostarczają więcej informacji na temat właściwości Terzan 9, które mogłyby pomóc naukowcom lepiej zrozumieć skład chemiczny i naturę tej gromady.

Położona zaledwie 2280 lat świetlnych od centrum galaktyki, Terzan 9 jest bardzo zwartą i dość ubogą w metale gromadą kulistą. I choć przeprowadzono wiele badań mających na celu określenie podstawowych właściwości Terzan 9, to jej skład chemiczny jest nadal słabo poznany. Aby to zmienić, grupa astronomów wykorzystała instrument MUSE zamieszczony na teleskopie VLT, który znajduje się w Chile.

Ogólnie rzecz biorąc, obserwacje z użyciem MUSE pozwoliły uzyskać widma ponad 600 gwiazd. Próbka ta została następnie zredukowana do 67 gwiazd wchodzących w skład Terzan 9. Jak zauważono w czasie analiz, badanie zaowocowało zmierzeniem takich właściwości, jak prędkość radialna, metaliczność i stosunek obfitości magnezu do żelaza.

Jeśli chodzi o skład chemiczny, obserwacje wykazały, że Terzan 9 ma metaliczność wynoszącą około -1,1 i stosunek obfitości magnezu do żelaza na poziomie około 0,27. Metaliczność jest zgodna z poprzednimi badaniami wskazując na wartość pomiędzy -2,0 i -0,99.

Średnia heliocentryczna prędkość radialna Terzan 9 została ustalona na 58,1 km/s, co jest wartością niższą niż wartość wynikająca z poprzednich badań opartych na sześciu gwiazdach. Astronomowie zauważyli jednak, że oba wyniki są zgodne biorąc pod uwagę dopuszczalny błąd.

ŹRÓDŁO: phys.org