WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Dlaczego niektóre zwierzęta są monogamiczne a inne nie?

Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez naukowców z University of Texas w Austin, którzy sprawdzili 10 gatunków kręgowców, ewolucja zastosowała rodzaj uniwersalnej formuły do ​​przekształcania gatunków niemonogamicznych w monogamiczne. 

„Nasze badanie obejmuje 450 milionów lat ewolucji, czyli czas, w którym wszystkie te gatunki miały wspólnego przodka” – powiedziała Rebecca Young. Autorzy definiują monogamię u zwierząt jako tworzenie par z jednym partnerem przez co najmniej jeden sezon godowy. Dodatkowym warunkiem było dzielenie przynajmniej części pracy polegającej na wychowywaniu potomstwa i wspólnej obronie młodych przed drapieżnikami oraz innymi zagrożeniami. Naukowcy nadal jednak uznawali zwierzę za monogamiczne, nawet jeśli po czasie wiązało się z innym.

Naukowcy zbadali pięć par blisko spokrewnionych gatunków – cztery ssaki, dwa ptaki, dwie żaby i dwie ryby. Każda z par składała się z jednego monogamicznego i jednego niemonogamicznego gatunku. Badacze porównali ekspresję genów w mózgach samców wszystkich 10 gatunków, aby określić, jakie zmiany zaszły w każdym z ewolucyjnych przejść związanych z blisko spokrewnionymi przedstawicielami. Pomimo złożoności monogamii jako zachowania, stwierdzili, że za każdym razem pojawiały się te same zmiany w ekspresji genów.

Badacze sprawdzili również aktywność genów w genomach 10 gatunków, stosując technologię sekwencjonowania RNA i badając próbki tkanek od trzech osobników każdego gatunku. Naukowcy wykryli wzorce aktywności genów u różnych gatunków za pomocą superkomputera z Texas Advanced Computing Center. Łącząc geny daleko spokrewnionych gatunków – takich jak ryby i ssaki – w grupy oparte na podobieństwach w sekwencji, zespół był w stanie zidentyfikować wspólną formułę ewolucyjną, która doprowadziła do wiązania się w pary i współrodzicielstwa u pięciu gatunków, które mają charakter monogamiczny.

[Źródło: phys.org; grafika: Yusan Yan, James Tumulty]

Czytaj też: W jaki sposób ewolucja zmieniła małpy na Jamajce?