WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Biznes

Grupa Emmerson składa wniosek o ogłoszenie upadłość

Grupa Emmerson, firma działająca na rynku nieruchomości i oferująca kompleksowe usługi w branży złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Jednym z powodów pandemia koronawirusa.

W raporcie bieżącym spółki poinformowano:

Zarząd Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie (w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z 24 czerwca 2020 r. w sprawie negatywnego wpływu pandemii na wyniki Spółki oraz raportu bieżącego EBI 5/2020 z 7 sierpnia 2020 r., informuje o złożeniu (za pośrednictwem Poczty Polskiej) w dniu 31.08.2020 r. przez zarząd Spółki do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki

Grupa Emmerson złożyła do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań finansowych.

Jak czytamy dalej:

Decyzja zarządu o złożeniu wniosku była wynikiem szczegółowej analizy sytuacji finansowej spółki i jej perspektyw gospodarczych, które uległy istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch pandemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowej skali i tym samym podjęcie działań naprawczych, które były zaplanowane przed wybuchem pandemii.

Już w czerwcu firma informowała o swoich problemach finansowych i już wówczas oceniano, że skutki pandemii koronawirusa mocno odbiją się na wynikach i działalności Grupy. Według ówczesnych wyliczeń przewidywano spadek sprzedaży w I półroczu 2020 roku nawet o 50 proc. w stosunku do I półrocza 2019 r. Jednak jeszcze przed pandemią spółka radziła sobie słabo, a od I kwartału ubiegłego roku zaczęła notować wyraźne straty, zaś suma aktywów spadła z 16,4 mln zł (sprzed trzech lat) do 6,4 mln zł. Zaś kwartalne przychody w 2018 r. wynoszące 3 miliony od III kwartału 2019 r. ani razu nie przekroczyły 2mln zł.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News