Jak wiele wody znajduje się na egzoplanetach?

Jak wiele wody znajduje się na egzoplanetach?

W poszukiwaniach potencjalnie nadających się do zamieszkania planet znajdujących się poza Układem Słonecznym, istnieje wiele czynników, na które zwracają uwagę astronomowie. Skaliste obiekty w tzw. ekosferze powinny mieć odpowiednie temperatury do utrzymania życia, ale konieczna wydaje się również obecność wody.

Ziemia jest całkowicie pokryta wodą, a jak wiadomo, życie pojawiło się w oceanach, zanim w końcu trafiło na suchy ląd. Tak więc znalezienie wodnej planety byłoby niewiarygodnie dobrą wiadomością.

Zespół naukowców zebrał dane z obserwacji atmosfer 19 potwierdzonych planet w celu oszacowania ich składu. Rozmiary egzoplanet wahały się od około 10 do ponad 600 mas Ziemi.

Naukowcy stwierdzili, że woda jest dość powszechna w atmosferach egzoplanet różnego typu. To, samo w sobie, jest potencjalnie dobrą wiadomością, ale nie do końca. Niestety, wydaje się, że choć woda może być obecna na wielu planetach pozasłonecznych, to rzadko występuje w dużych ilościach.

W przyszłości naukowcy chcą rozszerzyć zakres swoich badań i uzyskać wyraźniejszy obraz stężeń wody na większej liczbie planet.