Reklama
aplikuj.pl

Kolejność szczepień wymaga zmian? Zaskakujący pomysł niemieckiego naukowca

mutacja koronawirusa

Michael Meyer-Hermann twierdzi, że niemieckie szczepienia powinny w pierwszej kolejności dotyczyć osób, które są najbardziej aktywne w społeczeństwie. Naukowiec sugeruje więc porzucenie kryterium wieku jako najważniejszego czynnika.

Autor pomysłu podkreśla, że strategia stosowana przez Niemcy i większość pozostałych krajów, polegająca na szczepieniu w pierwszej kolejności osób starszych i najbardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19, zmniejsza liczbę zgonów, ale nie ma znaczącego wpływu na przebieg pandemii. znaczącego wpływu na pandemię.

Kolejność szczepień według Meyera-Hermanna powinna faworyzować szczególnie aktywne osoby

Wynika to z faktu, iż osoby szczególnie zagrożone śmiercią na skutek zakażenia koronawirusem mają zredukowane kontakty społeczne. W efekcie odpowiadają za niewielką część transmisji SARS-CoV-2.

Wątpliwości w kontekście pomysłu Meyera-Hermanna budzi przede wszystkim fakt, że nie ma dowodów, by szczepionka w pełni chroniła przed zakażeniem. Tym samym, dana osoba, nawet jeśli nie doświadczy ciężkiego przebiegu COVID-19, może nadal przenosić SARS-CoV-2. A kluczowa wydaje się przecież redukcja hospitalizacji i zgonów.