Badacze z Korei Południowej wymyślili technikę projektowania trójwymiarowych obiektów, która może się okazać przydatna dla projektantów oraz artystów. Metoda wykorzystuje kombinację łącząca gesty wykonywane dłońmi oraz rysowanie przy pomocy tabletu.

Pierwszy etapem tworzenia projektu jest wykreowanie ogólnego zarysu przy pomocy ruchów rękami. Tak powstały trójwymiarowy szkic, zwany rusztowaniem powietrznym, wykorzystuje zdolność ludzi do opisywania obiektów poprzez poruszanie dłońmi. Każdy z nas potrafi chyba pokazać pewne przedmioty poprzez wykonanie w powietrzu kilku ruchów? Gesty są śledzone przez czujnik Leap Motion, który posiada algorytm rozróżniający celowe, przydatne dla projektu ruchy od tych przypadkowych. Oprogramowanie wykrywa powtarzające się gesty, dzięki czemu „rusztowanie” nabiera kształtów.

Drugi etap stanowi rysowanie przy pomocy rysika i tabletu graficznego. Korzystając z obiektów powstałych dzięki technologii śledzenia ruchów rąk, naukowcy byli w stanie stworzyć płaszczyzny, po których rysowali za pomocą prostego przyrządu. Wspomniane rusztowania można w każdej chwili dodać lub usunąć jeśli okażą się zbędne. Powyższy materiał wideo powinien Wam lepiej wyjaśnić, na czym dokładnie polega proces.

Jak przyznają autorzy pomysłu, nowo opracowana technika łączy w sobie sprawdzone rozwiązania z pogranicza rysowania za pomocą rysika oraz wirtualnego sterowania przy pomocy gestów dłoni. Metodę przetestowało 12 studentów, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie. Ochotnicy zwrócili uwagę na oszczędność czasu płynącą z tej techniki, a także dokładność, z jaką udało im się określić skalę i proporcje tworzonych w trójwymiarze obiektów.

[Źródło: engineering.com; grafika: YouTube]

Oto sztuczna skóra, która przewyższa czułością tę prawdziwą!

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej