WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Biznes

Kupiłeś telewizor, ale nie zgłosiłeś go do rejestru? Szykuj się na kontrolę i karę

Poczta Polska i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawdzą osoby, które po zakupie nowego telewizora nie zgłosiły do do rejestru a tym samym nie płacą abonamenty RTV. Przewidziane wysokie kary.

Masz odbiornik radiowy lub telewizyjny w domu, mieszkaniu, garażu, a nawet w samochodzie? Musisz płacić abonament RTV. Na szczęście płacisz tylko raz bez względu na ilość posiadanego i używanego sprzętu. Poczta Polska i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła na cel osoby, które w ostatnim czasie kupiły telewizor, ale go nie zarejestrowały, co oznacza, że nie opłacają abonamentu RTV. Według informacji od początku 2020 roku do sierpnia kontrolerzy wykryli nieprawidłowości u prawie 10 tys. osób co przełożyło się na 6,5 mln zł nałożonych kar. W przyszłym roku te kary jeszcze wzrosną, bo za uchylanie się od obowiązku płacenia abonamenty RTV zapłacimy 735 zł.

Jakie stawki za abonament RTV będą obowiązywały od 2021 roku?

 • Za radio – 7,50 zł (obecnie 7 zł)
 • Za radio i telewizor – 24,50 zł (obecnie 22,70 zł)

Płatność z góry to oszczędność:

 • za dwa miesiące: radio – 14,60 zł; radio i telewizor – 47,50 zł
 • za trzy miesiące: radio – 21,60 zł; radio i telewizor – 70,60 zł
 • za sześć miesięcy: radio – 42,80 zł; radio i telewizor – 139,70 zł
 • za cały rok kalendarzowy: radio – 81,00 zł; radio i telewizor – 264,60 zł

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Zwolnienie przysługuje:

 • osobom, które ukończyły 75. rok życia.
 • niezamożnym emerytom
 • inwalidom pierwszej grupy
 • osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy
 • osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobom, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną
 • osobom niesłyszącym
 • osobom niewidomym
 • osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50%
  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
 • osobom spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • osobom, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • osobom bezrobotnym
 • osobom posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • osobom otrzymującym zasiłek dla opiekuna
 • inwalidom wojennym i wojskowym
 • kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Pamiętajcie, że nawet gdy korzystamy na telewizorze tylko z telewizji kablowej, satelitarnej lub z usług platform cyfrowych nadal musimy opłacać abonament RTV, gdyż liczy się on od odbiornika, a nie od wyświetlanych na nim treści.

Abonament opłaca się zarówno w placówkach pocztowych jak i przez stronę internetową Poczty Polskiej, gdzie zrobimy to bez opłat. W innych punktach pobierane są opłaty. Abonament należy opłacić do 25. dnia miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymujemy podczas rejestracji odbiornika.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News