Reklama

Wiecie jaki jest najbardziej zróżnicowany genetycznie gatunek na Ziemi?

roznorodnosc

W ramach nowych badań naukowcy postanowili wybrać najbardziej zróżnicowany genetycznie gatunek zamieszkujący naszą planetę. Skupili się także na gatunku znajdującym się po przeciwnej stronie barykady.

Różnorodność genetyczna może przejawiać się różnorodnością nukleotydów: częstotliwością elementów genomu, w którym dwa osobniki danego gatunku powinny mieć różne zasady tworzące DNA. W poprzednich latach znajdowano gatunki mające różnorodność osiągającą nawet 20%, jednak były to prawdziwe ewenementy. Ustalono wtedy, że wartość przekraczająca 5% jest przypisywana bardzo zróżnicowanym genetycznie gatunkom. Oczywiście większość roślin i zwierząt nie osiąga tego wskaźnika, a u ludzi jest on niezwykle niski i wynosi zaledwie 0,1%.

Czytaj też: Do którego z rodziców jesteśmy bardziej podobni genetycznie?

Bakterie i wirusy mają tendencję do posiadania bardzo wysokiej różnorodności genetycznej, lecz trudno jest je porównywać z eukariontami. Z tego powodu prof. Asher Cutter z Uniwersytetu w Toronto postanowił ograniczyć wybór do eukariontów. W skład tej domeny wchodzą wszystkie zwierzęta, rośliny i grzyby na Ziemi. Jeśli chodzi o czynniki wpływające na różnorodność, to wymienia się przede wszystkim tempo mutacji, wielkość populacji i jej stabilność. Krótko mówiąc, im mniejsza populacja, tym niższa będzie jej różnorodność genetyczna.

Za najbardziej zróżnicowany genetycznie gatunek uznaje się grzyba zwanego Rozszczepką pospolitą

Wśród liderów “rankingu” naukowcy wymieniają m.in. grzyba zwanego Rozszczepką pospolitą, występującego na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Grzyb ten ma niezwykle wysoki wskaźnik mutacji, co również przyczynia się do wysokiej różnorodności genetycznej. Poza tym zwracają uwagę na nicienia z gatunku C. brenneri, który najprawdopodobniej zawdzięcza swoją różnorodność niewielkim rozmiarom oraz stałemu dostępowi do pożywienia.

Czytaj też: Wyginięcie dinozaurów mogło być związane z Jowiszem. Nowa teoria zaskakuje

Z drugiej strony, ryś iberyjski (Lynx pardinus) cechuje się różnorodnością wynoszącą zaledwie 0,026%. Wynika to z faktu, iż w ciągu ostatnich kilkuset lat gatunek ten był kilkukrotnie przetrzebiany, przez co liczba jego przedstawicieli spadała poniżej 300. Kiedy liczebność się zmniejsza, mutacje mogą mieć większy wpływ na całą populację. Za przykład można podać sytuację, w której 10 szkodliwych mutacji w populacji 1000 osobników będzie miało mniejszy wpływ na ogół niż 10 szkodliwych mutacji w populacji liczącej 100 osobników. W efekcie ryś iberyjski jest jednym z gatunków zagrożonych wyginięciem.