Reklama
aplikuj.pl

Czym jest antropocen, czyli epoka, w której żyjemy?

klimat

Pojęcie antropocen jest wykorzystywane coraz częściej, w związku z tym, że ludzie mają potężny wpływ na naszą planetę. Na przestrzeni lat doszło jednak do zatarcia rozumienia tego hasła, przez co trudno je jednoznacznie zdefiniować.

Jeśli chodzi o geologów, to zazwyczaj uważają oni rewolucję przemysłową za początek antropocenu. Właśnie wtedy ich zdaniem wpływ człowieka na ekosystemy stał się na tyle poważny, że można było go uznać za kluczowy w kształtowaniu sytuacji. Wielu antropologów, historyków i archeologów doszukuje się jednak początków antropocenu znacznie wcześniej. Ich zdaniem ludzka dominacja na Ziemi w tym zakresie zaczęła się kształtować przed tysiącami lat.

Czytaj też: Rekordowo biała farba odbija tak dużo światła, że może pomóc w walce z globalnym ociepleniem

Kiedy dokładnie? Mówi się o późnym plejstocenie, który zakończył się ok. 11,7 tys. lat temu. Zmiany zachodzące w czasie trwania tej epoki niekoniecznie były na tyle duże, by zdefiniować je jako pomniejszy okres geologiczny. Właśnie dlatego potrzeba nowych pojęć, aby opisać ówczesny wpływ ludzi na środowisko.

Antropocen to bardzo szerokie pojęcie, dlatego naukowcy chcą je podzielić na kilka etapów

Artykuł na ten temat, dostępny na łamach Earth’s Future, sugeruje, że już w 3400 roku p.n.e. mieszkańcy Chin wytapiali miedź. Poza tym, 3 tysiące lat temu większość naszej planety była już przekształcona przez ludzi prowadzących łowiecko-zbieracki tryb życia oraz rolników. Hodowla roślin i zwierząt gospodarskich, rozwój górnictwa, postępowanie urbanizacji: wszystkie te czynniki wywołały poważne zmiany w sygnaturze gleb i wpłynęły na zapis kopalny.

Aby ująć wpływ ludzi na Ziemię przed rozpoczęciem drugiej połowy XX wieku, naukowcy proponują terminy takie jak preantropocen lub protoantropocen. Zdaniem innych, Antropocen pisany wielką literą powinien odnosić się do określonej geologicznej koncepcji epoki, podczas gdy mała powinna nawiązywać do szerszej interpretacji pojęcia. Pojawiają się też głosy nawołujące do wyszczególnienia tzw. Wielkiego Przyspieszenia, czyli jednego z etapów antropocenu, który wiązał się ze wzrostem wpływu ludzi na Ziemię.

Czytaj też: Google Earth Timelapse pokazuje, jak zmiany klimatu wpłynęły na naszą planetę

Nie wiadomo, jakie będą kolejne etapy trwającej obecnie epoki. Przyszłość maluje się jednak w ciemnych barwach, ponieważ przewidywania naukowców w zakresie zmian klimatycznych zaczynają się sprawdzać. Niestety, zazwyczaj najbliższe prawdzie okazują się te najbardziej pesymistyczne scenariusze, które w momencie prezentowania wydawały się niemożliwe do zrealizowania.