WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Jakie byłyby konsekwencje zbliżenia się magnetara do Ziemi?

Mimo że najbliższy magnetar znajduje się ok. 50 tysięcy lat świetlnych od naszej planety, to naukowcy postanowili przeprowadzić symulację starcia tego typu obiektu z Ziemią.

Magnetary są pozostałościami po wybuchach supernowych, jednak w porównaniu do gwiazd neutronowych są one znacznie gęstsze i posiadają więcej materii. Nic więc dziwnego, iż ich pole magnetyczne jest niezwykle silne (a zarazem wyjaśnia to etymologię ich nazwy).

Jak groźne byłoby zbliżenie się takiego magnetara do naszej planety? W przypadku dystansu mniejszego niż 1000 kilometrów, atomy w ciałach ludzi rozciągnęłyby się na tyle, iż ich organizmy dosłownie zostałyby rozerwane na kawałki. W przypadku większych odległości trudno mówić o bezpośrednim oddziaływaniu na ludzi. Ci z pewnością jednak odczuliby skutki obecności magnetara.

Przełożyłaby się ona bowiem na występowanie trzęsień ziemi. Planeta zostałaby również „ostrzelana” ogromnymi ilościami promieniowania. W przypadku naruszenia magnetosfery, warstwa ozonowa mogłaby ulec kompletnemu zniszczeniu. To z kolei doprowadziłoby do napromieniowania większości żywych organizmów znajdujących się na powierzchni Ziemi.