WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Możemy oszukiwać ryby głośnikami, aby odbudować rafy koralowe

Wygląda na to, że w celu odbudowy zdewastowanych koralowców możemy wykorzystywać podwodne głośniki, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla młodych ryb.

Eksperyment przeprowadzono w północnej Australii Wielkiej Rafy Koralowej, która w ostatnich dziesięcioleciach została zdewastowana przez zmiany klimatu kreowane przez człowieka.

Z założenia zdrowe koralowce tętnią życiem, co znajduje odzwierciedlenie w podwodnych dźwiękach i innych sygnałach emitowanych do otaczających wód. Te zdegradowane są natomiast spokojnymi miejscami, co może stanowić poważny problem w ich nieustającej walce o przetrwanie.

Koralowce polegają na przyciąganiu różnorodnej populacji ryb w celu utrzymania zdrowego ekosystemu. Ci morscy mieszkańcy dbają o swój dom koralowy, wykonując szereg obowiązków domowych, takich jak czyszczenie i usuwanie martwych obszarów rafy, co z kolei zapewnia przestrzeń dla nowego wzrostu.

Wiele ryb przenosi się do koralowca w młodym wieku i uważa się, że kierują nimi wskazówki sensoryczne przy podejmowaniu decyzji, gdzie się osiedlić.

rafy koralowe, dbanie o rafy, oszukiwanie ryb głośnikami, zachęcanie ryb do raf

Nowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazały, że możliwe jest zachęcenie młodych ryb do osiadania na uszkodzonych rafach poprzez odtwarzanie dźwięków zdrowych koralowców na podwodnych głośnikach.

Jak mówi główny autor Tim Gordon z University of Exeter w Wielkiej Brytanii:

Ryby mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania raf koralowych jako zdrowych ekosystemów. Zwiększenie populacji ryb w ten sposób może pomóc w rozpoczęciu naturalnych procesów odbudowy, przeciwdziałając szkodom, jakie obserwujemy na wielu rafach koralowych na całym świecie.

Według zespołu w miejscach z głośnikami emitującymi dźwięki „fałszujące jej zdrowie” do rafy przybyło dwukrotnie więcej ryb niż w miejscach kontrolnych. Co ważne, obszary korzystające z metody wzbogacania akustycznego wykazywały również o 50 procent większą różnorodność pod względem liczby przyciąganych gatunków.

Autorzy nowych badań ostrzegają, że zwykłe zachęcanie ryb do powrotu do uszkodzonych miejsc koralowych nie wystarczy, aby całkowicie je ożywić. Jednak ta technika jest obiecująca i może być skuteczną bronią w walce z utratą siedlisk oceanicznych, jeśli zostanie zastosowana w połączeniu z innymi metodami odbudowy.

ŹRÓDŁO: New Atlas