Polsko-słowacka grupa archeologiczna prowadzi przełomowe badania w Tatrach Bielskich

Polsko-słowacka grupa archeologiczna prowadzi przełomowe badania w Tatrach Bielskich

W lipcu rozpoczął się wspólny, słowacko-polski projekt mający na celu prowadzenie prac archeologicznych. Działania mają miejsce w Jaskini Hučivá diera w Tatrach Bielskich na zboczach Kobylego Wierchu. Objęta badaniami jaskinia znajduje się na wysokości 937 m. 

Jak do tej pory pracujący na miejscu badacze przeanalizowali m.in. fragment nawarstwień w komorze jaskini oraz w jej części otworowej. Natrafili również na kilkadziesiąt kamiennych ostrzy wchodzących w skład myśliwskiej broni drzewcowej. Wiele przedmiotów zachowało się w całości, a niektóre tylko we fragmentach. Naukowcy dodają, że niektóre z okazów są typowe dla stanowisk kultury magdaleńskiej z jej późnej fazy rozwojowej, datowanej na 13-12 tys. lat p.n.e. Z kolei w wyżej znajdujących się nawarstwieniach znalezione zostały monety z okresu drugiej wojny światowej oraz XV-XVI wieczne fragmenty glinianych naczyń.

Czytaj też: Archeologia kosmiczna stanowi ważny element w poznawaniu historii ludzkości

Polsko-słowacka grupa archeologiczna prowadzi przełomowe badania w Tatrach Bielskich

Hučivá diera to pierwsza jaskinia tatrzańska, na terenie której odkryto ślady osadnictwa prehistorycznego. Tego typu znalezisk poszukiwano już, choć nieudanie, w XIX oraz XX wieku. Niepowodzenia, do których doszło w badaniach sprzed drugiej wojny światowej na długie lata zamknęły dyskusje na temat zamieszkiwania jaskiń tatrzańskich przez człowieka paleolitycznego. Odkrycie w Tatrach ogniska i dużego zespołu wyspecjalizowanych narzędzi kamiennych, a także kości zwierzęcych wskazuje, że Hučivę zamieszkiwano przez dłuższy czas pod koniec okresu lodowcowego.

[Źródło: Instytut Archeologii UJ]

Czytaj też: Archeolodzy natrafili na dziwne urny na terenie Laosu