Reklama
aplikuj.pl

O ile spada ryzyko hospitalizacji na COVID-19 wśród zaszczepionych?

koronawirus

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały raport związany ze skutecznością szczepionek na COVID-19 produkowanych przez firmy Pfizer oraz Moderna. Dokument odnosi się do spadku ryzyka hospitalizacji wśród zaszczepionych w wieku powyżej 65 lat.

Okazuje się, iż w pełni zaszczepieni ludzie byli o 94% mniej narażeni na hospitalizację z powodu COVID-19 niż osoby w tym samym wieku, którym nie podano szczepionki. Osoby w wieku 65 lat i starsze, które były częściowo zaszczepione, były o 64% mniej zagrożone hospitalizacją w porównaniu do ich równolatków, którzy w ogóle nie mieli kontaktu ze szczepionką. Do grona „częściowo zaszczepionych” zaliczało się tych, którzy byli co najmniej dwa tygodnie po podaniu pierwszej dawki preparatu od Pfizera bądź Moderny. Z kolei „w pełni zaszczepionymi” byli ci, którzy co najmniej dwa tygodnie wcześniej przyjęli drugą dawkę środka.

Czytaj też: Indyjski szczep koronawirusa rozprzestrzenia się w Izraelu, ale mamy dobre wiadomości

W ramach opisywanego badania przeanalizowano hospitalizacje odnotowane w dwóch amerykańskich sieciach szpitali obejmujących 24 placówki w 14 stanach. Skuteczność szczepionki była oceniana poprzez porównanie statusu szczepień wśród hospitalizowanych osób, u których test na obecność SARS-CoV-2 był dodatni z pacjentami, u których rezultat testu okazał się ujemny. Blisko połowa pacjentów miała więcej niż 75 lat. Względem poprzednich tego typu eksperymentów, prowadzonych m.in. na terenie Izraela, tutaj zakres był większy, ponieważ obejmował również preparat produkowany przez Modernę.

Dane z USA pokazują, że ryzyko hospitalizacji na COVID-19 wśród zaszczepionych seniorów znacząco spadło

Tego typu dane potwierdzają dotychczasowe doniesienia o skuteczności szczepionek na COVID-19. Dowody na większą skalę są również widoczne w krajach takich jak Izrael czy Wielka Brytania, gdzie – dzięki masowej kampanii szczepień – doszło do znaczących spadków zakażeń koronawirusem oraz hospitalizacji i zgonów wywołanych COVID-19. Jeśli chodzi o Polskę, to trend spadkowy był szczególnie widoczny wśród pracowników służby zdrowia, którzy byli szczepieni na samym początku – spadki infekcji notowanych u pielęgniarek i lekarzy były znaczące i rozpoczęły się już w styczniu.