WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Poradniki

PORADNIK: Technologia SSD – kompendium wiedzy

Ważne skróty używane w technologii półprzewodnikowej które powinniśmy znać.

TBW – jest to parametr przydatny przy wyborze dysku SSD; oznacza maksymalną liczbę terabajtów danych, jakie mogą zostać zapisane na nośniku, do której producent zapewnia swoją gwarancję. Jak obliczyć liczbę zapisów dysku dziennie? W tym celu należy wykorzystać parametr TBW dysku w celu obliczenia liczby operacji polegających na całkowitym zapisaniu dostępnej dla użytkownika pojemności dysku dziennie w okresie gwarancji (lub podczas innego okresu obejmującego wiele lat) na podstawie obciążenia zdefiniowanego przez komitet JEDEC wykorzystanego do określenia parametru TBW. W przypadku bliżej nieokreślonego z nazwy nośnika SSD o pojemności 1,8 TB objętego 5-letnią ograniczoną gwarancją obliczenie wygląda następująco:

= 0,43 lub 43% pojemności dysku dziennie (czyli 774 GB)

MTBF – średni czas bezawaryjnej pracy. MTBF jest średnim oczekiwanym czasem między kolejnymi uszkodzeniami danego urządzenia, przy założeniu, że urządzenie przechodzi naprzemienne okresy uszkodzeń i napraw. Poniższy wzór definiuje MTBF jako odwrotność częstotliwości występowania uszkodzeń λ.MTBF = 1/λ (3.1). Im większa jest wartość MTBF, tym dany element jest lepszy. W przypadku dużych wartości MTBF i przy stosunkowo krótkich czasach napraw, wartość MTBF może być przybliżana poprzez średni czas do uszkodzenia MTTF. Czas ten jest zdefiniowany jako średnia wartość czasu upływającego od chwili odzyskania przez urządzenie zdatności do wystąpienia ponownego uszkodzenia.

IOPS (operacje wejścia-wyjścia na sekundę ) – wielkość określająca wydajność dysków i macierzy, wyrażająca jak wiele operacji we/wy urządzenie może wykonać w ciągu jednej sekundy. Jako operację wejścia/wyjścia rozumie się odczyt lub zapis fragmentu danych, najczęściej o rozmiarze 4 kB. Ponieważ wydajność pamięci masowej zależy od rodzaju operacji wyznacza się osobno jej wartość dla:

  • zapisu sekwencyjnego
  • odczytu sekwencyjnego
  • zapisu losowego
  • odczytu losowego
  • trybu mieszanego obejmującego wszystkie rodzaje ww. operacji.

Znając budowę dysku twardego wiemy, ile czasu potrzeba, aby głowica znalazła się nad odpowiednim cylindrem i ile średnio czasu potrzeba, aby odpowiedni sektor znalazł się pod głowicą, co zależy bezpośrednio od prędkości obrotowej dysku. Sumując powyższe czasy wraz z czasem niezbędnym na odczyt danych otrzymuje się czas pojedynczej operacji. Odwrotność tego czasu jest szacowaną wydajnością.

W macierzach dyskowych, na wydajność  całkowitą wpływają również takie parametry jak liczba dysków i organizacja zapisu. W nośnikach SSD wydajność zależy od szybkości pamięci i wraz z rozwojem technologii bardzo szybko wzrasta. Dlatego wszystkie wartości szybko się dezaktualizują. Dane takie powinny znaleźć się w dokumentacji urządzenia.

RAID – to tzw. niezależna macierz dyskowa, w zależności od konfiguracji pozwala osiągnąć różne efekty. Sposób wykorzystania w systemie komputerowym dwóch lub większej liczby dysków twardych, w którym dyski te współpracują pomiędzy sobą. Osiąga się w ten sposób szereg różnorodnych możliwości nieosiągalnych przy użyciu zarówno pojedynczego dysku, jak i kilku dysków podłączonych jako oddzielne. Rozwiązania typu RAID używane są w następujących celach:

  • zwiększenie niezawodności (odporność na awarie);
  • zwiększenie wydajności transmisji danych;
  • powiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość.

bufor Cache – rodzaj pamięci podręcznej – im jest jej więcej, tym lepiej. Niektóre dyski SSD posiadają bufor DRAM, w celu przyspieszenia operacji zapisu lub wew. zadań kontrolera.W celu zabezpieczenia zawartości cache’a podczas awarii zasilania posiadają niektóre nowe dyski SSD zintegrowany kondensator, który ma umożliwić zapis danych z cache’a w pamięci flash.

Funkcja AHCI – kontroler umożliwiający zastosowanie zaawansowanych metod konfiguracyjnych / regulujący pracę urządzeń kontrolera SATA.

Firmware – oprogramowanie urządzenia,zawierające podstawowe procedury.

T.R.I.M.M – funkcja mająca na celu regulowanie oraz kontrolę urządzenia Flash.

S.M.A.R.T –  technologia monitorująca,oraz analizująca i raportująca błędy. Polegająca tym samym na przewidywaniu wystąpienia uszkodzeń dysku na podstawie stale monitorowanych parametrów

źródła: wikipedia.pl, kingston.pl, eprace.edu.pl

Spis treści:
PRZEJDŹ DO 5 STRONY: Część 5
Pokaż cały spis treści
WRÓĆ DO STRONY 1
PRZEJDŹ DO 5 STRONY: Część 5