Reklama
aplikuj.pl

Zielone kierunki strategii ZE PAK zaakceptowane – koniec z energią z węgla najpóźniej w 2030 roku

ZE PAK, program czysta polska, odnawialne źródła energii

Startuje najbardziej ambitna w Polsce transformacja energetyczna od węgla do zielonej energii. ZE PAK SA , który dotychczas produkował energię z węgla rozpoczyna stopniowe odchodzenie od tego sposobu pozyskiwania energii. Stopniowo będą przechodzić na OZE.

Koniec z energią z węgla najpóźniej w 2030 roku

Zygmunt Solorz powiedział:

Zbudowałem już największą w Polsce telewizję, platformę cyfrową, wprowadzałem w Polsce nowe technologie szybkiego Internetu jak LTE czy 5G. Teraz chcę dać Polsce i mieszkańcom naszego kraju coś, czego nie da się wyprodukować w żadnej fabryce – czyste powietrze i  środowisko. Dlatego cieszę się, że ZE PAK będzie pierwszym w Polsce dużym wytwórcą energii, który tak szybko zrezygnuje z węgla i cały swój prąd będzie produkował ze źródeł odnawialnych. Bardzo ważny i perspektywiczny jest w tej strategii zielony wodór, który zdaniem wielu ekspertów może stać się podstawowym paliwem stosowanym zarówno w gospodarce, jak i przez każdego z nas. Wszystko to doskonale wpisuje się również w działalność powołanego przeze mnie Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Proces transformacji ZE PAK ma trwać najbliższe lata. Stopniowo uruchamiane będą nowe projekty, które zakładają zamianę energii z węgla brunatnego na tę z odnawialnych źródeł energii. Termin 2030 rok, który określony został przez ZE PAK nie jest przypadkowy, gdyż jest to data wyznaczona w Porozumieniu Paryskim.

Henryk Sobierajski, Prezes Zarządu ZE PAK SA powiedział:

Nasza strategia jest niezwykle ambitna, część zresztą już realizujemy jak działający blok biomasowy czy plan budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Chcę jednak podkreślić, że jej przeprowadzenie i sukces zakładają odpowiedzialne działanie w perspektywie przyszłości Grupy kapitałowej ZE PAK, jej pracowników, regionu w którym funkcjonuje i partnerów z którymi kooperuje. Chcemy przekonać do naszej strategii zarówno pracowników Grupy ZE PAK, jak i mieszkańców regionu, w którym firma działa

Piotr Woźny, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK mówi:

Transformacja to również szansa na nowe miejsca pracy. Jedną z ważnych naszych inicjatyw jest budowa Centrum Szkoleniowego OZE dla m.in. pracowników Grupy ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE. PAK chce być liderem zielonej zmiany i wzorem do naśladowania dla innych producentów energii w Polsce.

Nowa strategia oznacza, że do czasu całkowitej rezygnacji z węgla korzystać się będzie z obecnie eksploatowanych odkrywek bez tworzenia nowych w tym obszarze.

Jednocześnie z wygaszaniem działalności węglowej rozwijane będą nowe obszary, w których Grupa ZE PAK zamierza zaistnieć. 

Na początku planowane jest powołanie nowej spółki PAK Polska Czysta Energia S.A. Ma to służyć jeszcze wyraźniejszemu oddzieleniu energii z węgla od energii OZE.

Główne kierunki rozwoju ZE PAK w ciągu najbliższych 10 lat:

– wygaszanie produkcji węglowej

– produkcja energii z wiatru

– produkcja energii ze słońca

– produkcja energii z biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru

– produkcja energii z biogazu

inne inicjatywy takie jak np. produkcja zeroemisyjnych autobusów czy produkcja zeroemisyjnych napędów wodorowych do łodzi motorowych

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News