WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Biznes

Abonament RTV – ile wyniosą nowe stawki w 2021 roku?

Już od stycznia 2021 roku wzrosną stawki za abonament RTV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprezentowała wykaz stawek, które już wkrótce będą nas obowiązywać.

Masz odbiornik radiowy lub telewizyjny w domu, mieszkaniu, garażu, a nawet w samochodzie? Musisz płacić abonament RTV. Na szczęście płacisz tylko raz bez względu na ilość posiadanego i używanego sprzętu. Zebrane z opłat pieniądze mają wspomagać misję publiczną realizowana przez Polskie radio i TVP. Obecnie opłata za radio wynosi 7 zł, zaś za korzystanie z radia i telewizora 22,70 zł.

Cennik jednak ulegnie zmianie już od stycznia 2021 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nowe stawki, które wyniosą:

 • Za radio – 7,50 zł
 • Za radio i telewizor – 24,50 zł

W stosunku do bieżącego roku oznacza to wzrost kolejne 0,50zł i 1,8zł. Można jednak płacić mniej, o ile zdecydujemy się na płatność za kilka miesięcy z góry. Wówczas opłaty będą wyglądały tak:

 • za dwa miesiące: radio – 14,60 zł; radio i telewizor – 47,50 zł
 • za trzy miesiące: radio – 21,60 zł; radio i telewizor – 70,60 zł
 • za sześć miesięcy: radio – 42,80 zł; radio i telewizor – 139,70 zł
 • za cały rok kalendarzowy: radio – 81,00 zł; radio i telewizor – 264,60 zł

Są również grupy osób zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Zwolnienie przysługuje:

 • osobom, które ukończyły 75. rok życia.
 • niezamożnym emerytom
 • inwalidom pierwszej grupy
 • osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy
 • osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobom, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną
 • osobom niesłyszącym
 • osobom niewidomym
 • osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50%
 • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
 • osobom spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • osobom, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • osobom bezrobotnym
 • osobom posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • osobom otrzymującym zasiłek dla opiekuna
 • inwalidom wojennym i wojskowym
 • kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi

By uzyskać zwolnienie z konieczności opłacania abonamentu RTV trzeba złożyć stosowne dokumenty w urzędzie pocztowym. Abonament opłaca się zarówno w placówkach pocztowych jak i przez stronę internetową Poczty Polskiej, gdzie zrobimy to bez opłat. W innych punktach pobierane są opłaty. Abonament należy opłacić do 25. dnia miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymujemy podczas rejestracji odbiornika. Za niepłacenie grozi 618 zł kary.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News