Reklama

Nowy materiał może usprawnić wychwytywanie dwutlenku węgla

Nowy materiał jest zrównoważony, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wychwytywania i niskimi kosztami operacyjnymi.

Technologia zwana CCS przyciąga wiele uwagi i jest obiektem dyskusji. Politycy i przemysł podejmują duże inwestycje mające na celu zmniejszanie emisji dwutlenku węgla i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Dotychczas stosowane materiały i procesy wiązały się ze znacznymi negatywnymi skutkami ubocznymi i wysokimi kosztami. Jednak nowe badania wykazały możliwość stworzenia trwałej, taniej alternatywy o doskonałych, selektywnych właściwościach wychwytywania CO2.

Opisywany materiał to hybrydowa pianka na bazie biopaliwa z dużą ilością pochłaniających CO2 mikroporowatych glinokrzemianów. Wykazano, że materiał ten ma bardzo obiecujące właściwości. Porowata, otwarta struktura daje mu dużą zdolność adsorpcji dwutlenku węgla.

Eksperymenty dostarczyły ważnej wiedzy i wskazały drogę do dalszego rozwoju technologii zrównoważonego wychwytywania dwutlenku węgla. Obecnie wiodąca technologia CCS wykorzystuje aminy, zawieszone w roztworze. Metoda ta ma kilka problemów – aminy są z natury nieprzyjazne dla środowiska. Są również wymagane większe objętości, a rozwiązanie to powoduje korozję rur i zbiorników. Dodatkowo, aby oddzielić wychwycony dwutlenek węgla od roztworu aminowego w celu jego ponownego wykorzystania, potrzeba dużo energii. Zaprojektowany materiał pozwala uniknąć wszystkich tych problemów.

Zeolity były od dawna rozpatrywane w kontekście wychwytywania dwutlenku węgla, ale jak dotąd przeszkodą było to, że zwykłe, większe cząsteczki zeolitu są trudne do przetworzenia i wdrożenia w różnych zastosowaniach. Uniemożliwiło to ich optymalne wykorzystanie.